Pronunţă

Poţi alege o limbă pentru a vedea doar cuvintele ce necesită să fie pronunţate în limba respectivă.

 • Înregistraţi pronunţia pentru хэхауэ хэхауэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru хъуэпскӏын хъуэпскӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зэрыхь зэрыхь
 • Înregistraţi pronunţia pentru хуэшэчын хуэшэчын
 • Înregistraţi pronunţia pentru пкърыхуэн пкърыхуэн
 • Înregistraţi pronunţia pentru пкърыупщӏыхьын щӏадзащ пкърыупщӏыхьын щӏадзащ
 • Înregistraţi pronunţia pentru пкърыупщӏыхьын пкърыупщӏыхьын
 • Înregistraţi pronunţia pentru пкъырыпкъынэ пкъырыпкъынэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru "сэ" жызыӏэ "сэ" жызыӏэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru гуэдзыпкъэ гуэдзыпкъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru дапхъэ зэтет дапхъэ зэтет
 • Înregistraţi pronunţia pentru сыадыгэщ сыадыгэщ
 • Înregistraţi pronunţia pentru сыкъуаншэщ сыкъуаншэщ
 • Înregistraţi pronunţia pentru Нарткъалэ сыдэсщ Нарткъалэ сыдэсщ
 • Înregistraţi pronunţia pentru бэнакӀуэм сахэтщ бэнакӀуэм сахэтщ
 • Înregistraţi pronunţia pentru кином сокӏуэ кином сокӏуэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжькъым
 • Înregistraţi pronunţia pentru апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым апхуэдэу укъысхущытыну къэзлэжьакъым
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыри зэзгъэцӏыхукъым зыри зэзгъэцӏыхукъым
 • Înregistraţi pronunţia pentru ӏейуэ сыпхуозэш ӏейуэ сыпхуозэш
 • Înregistraţi pronunţia pentru пхузогъэгъу пхузогъэгъу
 • Înregistraţi pronunţia pentru сынопсалъэкъым сынопсалъэкъым
 • Înregistraţi pronunţia pentru сымис сымис
 • Înregistraţi pronunţia pentru зызотхьэщӏ зызотхьэщӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru адыгэбзэ зызогъащӏэ адыгэбзэ зызогъащӏэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ябгъэ ябгъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ябжыр ябжыр
 • Înregistraţi pronunţia pentru ябж ябж
 • Înregistraţi pronunţia pentru ягуар ягъавэ ягуар ягъавэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ямыдэ ямыдэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ямыдэу щытын ямыдэу щытын
 • Înregistraţi pronunţia pentru сыт псом япэр? сыт псом япэр?
 • Înregistraţi pronunţia pentru еужьэрэкӏ еужьэрэкӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru щэ ныкъуэ щэ ныкъуэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru Яша Яша [имя, dict_uk]
 • Înregistraţi pronunţia pentru яшэ яшэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыкӏуэцӏашыхь зыкӏуэцӏашыхь
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыкӏуэцӏалъхьэ зыкӏуэцӏалъхьэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru хьэпшыпылъэ хьэпшыпылъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ящӏ ящӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ӏэ лалэ ӏэ лалэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru телъэтыпӏэ телъэтыпӏэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru телъэтын телъэтын
 • Înregistraţi pronunţia pentru жэщым яшхын жэщым яшхын
 • Înregistraţi pronunţia pentru ахэр игъэшхэн хуейт ахэр игъэшхэн хуейт
 • Înregistraţi pronunţia pentru ахэм шыр къыраш ахэм шыр къыраш
 • Înregistraţi pronunţia pentru псыӏэрышэ псыӏэрышэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ар дауэ? ар дауэ?
 • Înregistraţi pronunţia pentru тэмакъыдзэ тэмакъыдзэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru бдзэху бдзэху