Pronunţă

Poţi alege o limbă pentru a vedea doar cuvintele ce necesită să fie pronunţate în limba respectivă.

 • Înregistraţi pronunţia pentru фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru къэзэр къэзэр
 • Înregistraţi pronunţia pentru гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Înregistraţi pronunţia pentru хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Înregistraţi pronunţia pentru абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Înregistraţi pronunţia pentru ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Înregistraţi pronunţia pentru хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru улъиигъэ улъиигъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru ящхьопэ ящхьопэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru щхьэпэн щхьэпэн
 • Înregistraţi pronunţia pentru накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Înregistraţi pronunţia pentru шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru силӏ силӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru Тхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • Înregistraţi pronunţia pentru А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Înregistraţi pronunţia pentru къуенцӏ къуенцӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru къуенару къуенару
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыухьын зыухьын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыуфэн зыуфэн
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыутхын зыутхын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыукъэбзын зыукъэбзын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыумысын зыумысын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыулъэпцӏын зыулъэпцӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыукъуэншын зыукъуэншын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыукъэбзыжын зыукъэбзыжын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыуикӏ зыуикӏ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыукӏыжын зыукӏыжын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыукъуэдиин зыукъуэдиин
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыузэщӏыныгъэ зыузэщӏыныгъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыуи зыуи
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыузэдын зыузэдын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыузэщӏын зыузэщӏын
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыужьыныгъэ зыужьыныгъэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыужьыгъуэ зыужьыгъуэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыужьыкӏэ зыужьыкӏэ
 • Înregistraţi pronunţia pentru зыудыныхьын зыудыныхьын