Vezi informaţiile şi cuvintele utilizatorului.
Data Phrase Pronunţie Info
15/12/2015 달리기 시합에서 꼴찌 했어. [ko] pronunţia pentru 달리기 시합에서 꼴찌 했어. 0 voturi
15/12/2015 한국의 대표적인 음식 [ko] pronunţia pentru 한국의 대표적인 음식 de show_rain
15/12/2015 넌 정말 귀여워. [ko] pronunţia pentru 넌 정말 귀여워. 0 voturi
15/12/2015 저는 사주팔자 같은 거 안 믿어요. [ko] pronunţia pentru 저는 사주팔자 같은 거 안 믿어요. 0 voturi
14/12/2015 모공을 줄이는 건 불가능해요. [ko] pronunţia pentru 모공을 줄이는 건 불가능해요. 0 voturi
14/12/2015 문병 와줘서 고마워요. [ko] pronunţia pentru 문병 와줘서 고마워요. 0 voturi
14/12/2015 새끼발가락을 다쳤어요. [ko] pronunţia pentru 새끼발가락을 다쳤어요. 0 voturi
11/12/2015 그는 항상 이목을 모은다. [ko] pronunţia pentru 그는 항상 이목을 모은다. 0 voturi
11/12/2015 그 사람은 안락사가 부도덕하다고 생각한다. [ko] pronunţia pentru 그 사람은 안락사가 부도덕하다고 생각한다. 0 voturi
11/12/2015 쇼핑몰에서 주문한 가방이에요. [ko] pronunţia pentru 쇼핑몰에서 주문한 가방이에요. 0 voturi
11/12/2015 은근슬쩍 넘어가려고 하지 마. [ko] pronunţia pentru 은근슬쩍 넘어가려고 하지 마. 0 voturi
11/12/2015 헌책방에서 희귀한 책을 구했다. [ko] pronunţia pentru 헌책방에서 희귀한 책을 구했다. 0 voturi
11/12/2015 나는 시간에 구애받지 않는다. [ko] pronunţia pentru 나는 시간에 구애받지 않는다. 0 voturi
11/12/2015 들어보면 알 수 있을 거예요. [ko] pronunţia pentru 들어보면 알 수 있을 거예요. 0 voturi
11/12/2015 성형수술 안 해도 예뻐요. [ko] pronunţia pentru 성형수술 안 해도 예뻐요. 0 voturi
11/12/2015 공무집행방해죄로 징역 5개월이 선고되었다. [ko] pronunţia pentru 공무집행방해죄로 징역 5개월이 선고되었다. 0 voturi
11/12/2015 발신자가 없는 소포네요. [ko] pronunţia pentru 발신자가 없는 소포네요. 0 voturi
11/12/2015 은혜를 원수로 갚다니 괘씸하다. [ko] pronunţia pentru 은혜를 원수로 갚다니 괘씸하다. 0 voturi
10/12/2015 책을 갖다 주다. [ko] pronunţia pentru 책을 갖다 주다. 0 voturi